WILT U EEN OFFERTE ONTVANGEN?

Legal translations

JURIDISCHE VERTALINGEN

Juridische vertalingen eisen speciale kennis en behandeling!

Niet alleen is de taal, die door juridische deskundigen gebruikt worden op zijn zachtst gezegd ‘bijzonder’, maar ook is de in zulke documentatie opgenomen informatie vaak sensibel en zeer vertrouwelijk.

Aandacht voor het detail, absoluut accurate vertaling, discretie en kennis van speciaal vocabulaire zijn van groot belang.

Om deze reden:

  • hebben wij gespecialiseerde juridische vertalers in dienst genomen, die deze ingewikkelde documenten vertalen.
  • hebben wij vertrouwelijkheidsovereenkomsten met onze juridische vertalers gesloten, om een veilige handhaving van zulke documenten te waarborgen.
  • bieden wij onze klanten vertrouwelijkheidsovereenkomsten met ons aan.